Oragnizujemy amatorskie turnieje do gry w Darta w każdą środe i sobotę. Spróbój swoich sił. Gwarantowana świetna zabawa i nagroda.

~~Nie wiadomo do końca, kto wymyślił grę w darta. Sam pomysł tablicy prawdopodobnie pochodzi od przekroju poprzecznego drzewa, lecz niektóre zapiski historyczne sugerują, że pierwszymi tablicami do darta były spody beczek do wina, od czego miała wywodzić się pierwsza nazwa gry – „butts”. Spekuluje się również, że sport ten wziął swoje początki od rywalizacji pomiędzy znudzonymi wojownikami w przerwie między kolejnymi bitwami.

Spróbój powalczyć - rzucać będziesz do tablicy trudnej tzw brytyjczyk.

Raguły gry i nagroda - info w PUB-e.